คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพระประแดง  
     
    นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์  
    นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง  
     
   
  นายชัยวัฒน์ วชิรเขื่อนขันธ์   นางสาวสุรางค์ ลัคณาสถิตย์
  รองนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง   รองนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง
   
       
     
    นายกัญจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์  
    เลขานุการนายกเทศมนตรี  
   
 
ย้อนกลับ