แผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพระประแดง
         
    แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2562    
    แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2565    
         
         
         
         
         
    ย้อนกลับ