ข้อมูลสถิติการให้บริการเทศบาลเมืองพระประแดง
         
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี 2564    
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี 2565    
         
         
         
    ย้อนกลับ