การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล    
    ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล    
    ประกาศ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลประจำจังหวัดสมุทรปราการประจำเดือน ธันวาคม 2563    
         
         
         
         
         
    ย้อนกลับ