การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองพระประแดง ได้จัดประชุมประชาคมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาภายในเขตเทศบาลเมืองพระประแดง

 
         
         
         
         
         
         
ย้อนกลับ