การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       
   

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกอสม. ได้ร่วมประชุมและคัดเลือกประธาน อสม. โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกอสม. ในตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 
         
     
     
     
     
         
         
    ย้อนกลับ