ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )
         
    ประกาศ เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการประจำปี 2564    
    ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญประจำปี2565    
         
         
         
    ย้อนกลับ