การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
       
   

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิระพร วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพระประแดง ในกิจกรรมอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY และเพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริตและต่อต้านคอรัปชั่นสร้างความโปร่งใสและประกาศเตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบไปสู่การเป็นวัฒธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง

 
     
     
     
     
         
         
         
    ย้อนกลับ