สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง

เลขที่ 1 ถนน พระยาพายัพพิริยะกิจ ตำบล ตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

E-mail : Phrapradaeng101@gmail.com

  ติดต่อเรา  
  โทรศัพท์ (Call Center) 024625028  
  โทรสาร (FAX) 02 4635554  
  สายตรงนายก 024625028 ต่อ 111  
  ปลัดเทศบาล 024625028 ต่อ 121  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 024626290  
  สถานธนานุบาล 024628188  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 024626424  
   
         
ย้อนกลับ