สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง

เลขที่ 1 ถนน พระยาพายัพพิริยะกิจ ตำบล ตลาด อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

E-mail : Phrapradaeng101@gmail.com

  ติดต่อเรา  
  โทรศัพท์ (Call Center) 02 4625028  
  โทรสาร (FAX) 02 4635554  
  สายตรงนายก 02 4625028 ต่อ 111  
  ปลัดเทศบาล 02 4625028 ต่อ 121  
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 02 4626290  
  สถานธนานุบาล 02 4628188  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 02 4626424  
   
         
ย้อนกลับ