"งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560"
บริเวณลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์
     
  Back