"งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา"
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     
  Back