นายประเสริฐวชิรเขื่อนขันธ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์และคณะรัฐมนตรี
     
  Back