เทศบาลเมืองพระประแดง โดยนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมายให้ นายกัจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานุการนายกฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณชุมชนบ้านดัง-ลัดตะนง เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทำการเปลี่ยนกระจกจราจรส่องทางโค้งทางแยก ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ และพบปะพูดคุยสอบถามปัญหาจากชาวบ้าน ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นผิวถนนทางเดินเท้าและสั่งการฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทันที
     
  Back