เทศบาลเมืองพระประแดง โดยนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมาย นายกัญจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานายกเทศมนตรี ออกพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและงานศูนย์บริการฯ จัดอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน ออกทำการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น เศษภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง ตามอาคารบ้านเรือน หรือบริเวณโดยรอบ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ง่าย ซึ่งในระยะเวลาเกิน 7 วัน ยุงลายสามารถวางไข่และพัฒนาเป็นลูกน้ำกลายเป็นยุงได้อย่างรวดเร็ว ในวันนี้ออกพ้นหมอกควัน ณ ซอย สมิงปราบพยัคฆา(ตรอกไก่)
 
     
  Back