เทศบาลเมืองพระประแดง โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำถนนนครเขื่อนขันธ์ เพื่อระบายปริมาณน้ำออก และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือหน้าฝนที่ตกเพิ่มมาอีก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดง จัดเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเทยางพื้นผิว ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนให้อยู่ในสภาพดี
  Back