เทศบาลเมืองพระประแดง โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ประธานเปิดกรวยดอกไม้ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและยกย่อง ชื่นชม ความสำเร็จของนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขอให้นักกีฬาพัฒนาฝีมือด้วยความสามารถของนักกีฬาต่อไป
  Back