งานศูนย์บริการฯและงานสวัสดิการ เทศบาลเมืองพระประแดง นำโดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงและประชาชนในเขตชุมชนบ้านดัง
  Back