เทศบาลเมืองพระประแดง นำโดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จัดให้มีกิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพระประแดง บริการตัดผม วาดภาพระบายสี ระบายสี ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ ฉีดวัคซีนสัตว์สุนัข-แมว และกิจกรรมจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแค สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง ณ บริเวณชุมชนบ้านดัง
  Back