เลขา มาร์ค บุก สภ.พระประแดง สกัด ‘โควิค-19 เพื่อป้องกันไวรัสที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ได้สั่งการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเลขา มาร์คได้เล็งเห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการในด้านต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จึงได้กำชับให้ออกการปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน ติดตาม และเฝ้าระวังอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสดังกล่าว และลดการระบาดของไวรัส เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวพระประแดง
  Back