นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ แก้ไขความเสี่ยงของการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ลงพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณพื้นทางเดิน ตามห้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
  Back