นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรี มอบหมาย ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณ ชุมชนบ้านแซ่ จุดทางเดิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นตำบลตลาด
  Back