นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบนายกกัญจฎ์ชน เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อCovid-19 ตามบ้านเรือนชุมชนวัดโรมันคาทอลิค ชุมชนกรมทรัพยากรธรณี ด้วยความห่วงใยและใส่ใจในความปลอดภัยของทุกๆท่าน
  Back