เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ด้วยความห่วงใยและสุขภาพของชาวบ้านและคนในครอบครัวของชุมชน
ชาวพระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง นำโดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พร้อมเจ้าหน้าลงพื้นที่แจกแมส,เจลล้างมือ,ข้อปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส,หนังสือวารสารเทศบาลฯ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดง
  Back