เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง
พร้อมชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ แจกแมส,เจลล้างมือ,ข้อปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส,หนังสือวารสารเทศบาลฯ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระประแดง
  Back