เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองพระประแดง
โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ร่วมกับนายชนม์สวัสดิ์
อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดรถแอร์บัสพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 คัน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดเมืองและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพระประแดง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  Back