เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองพระประแดง กองสาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ชุมชน ออกตรวจวัดไข้คัดกรองโรคโควิด-19 และแจกหน้ากากอนามัย
  Back