เทศบาลเมืองพระประแดง โดยนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง แจกแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชน ในเขตตำบลตลาด เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ เทศบาลเมืองพระประแดง
  Back