เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อใน ตลาดสดและตลาดเพชร
เขตเทศบาลเมืองพระประแดง
  Back