ช่วงเช้าที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมายให้ นายกัญจฎ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานุการนายกฯ ร่วมพิธีและเป็นประธานในวันไหว้ครู
ณ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
  Back