นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ วชิรเขื่อนขันธ์ น.ส.สุรางค์ ลัคณาสถิตย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ร่วมพิธีและเป็นประธานในวันไหว้ครู ณ โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม
  Back