นายประเสริฐวชิรเขื่อนขันธ์นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ประธานดำเนินการจัดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดง จัดให้มีพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ และได้รับเกียรติ จาก ท่านวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือฯ พร้อมหัวหน้าศาลจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
  Back