นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบให้ นายชัยวัฒน์ วชิรเขื่อนขันธ์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา เทศบาลฯร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  Back