นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ จัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ริมน้ำเจ้าพระยา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป ภายในงานจะมีกิจกรรม การประกวดประดิษฐ์กระทงเจิม การแสดงบนเวที จากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ แสง สี เสียง และร่วมกันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓
  Back