ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองพระประแดง

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองพระประแดง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือสำหรับประชาชน
ประวัติความเป็นมาเมืองนครเขื่อนขันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล E-service
โครงสร้างการบริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพระประแดง การดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล Q&A
กิจการสภาเทศบาลเมืองพระประแดง ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน พ.ศ.2566
การดำเนินงานการใช้จ่าบงบประมาณประจำปี     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     รายงานผลนโยบาย No Gift Policy รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริต พ.ศ.2566
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี ประเมินความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รายงานผลการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
    รายงานการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด