ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองพระประแดง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-462-5028 โทรสาร. 02-462-5554

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ทำเนียบผู้บริหาร นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประวัติความเป็นมาเมืองนครเขื่อนขันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล E-service
โครงสร้างการบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ การดำเนินงานตามแผน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ถามตอบQ&A
กิจการสภา ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนจริยธรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy การดำเนินการป้องกันทุจริต6เดือน
การดำเนินงานการใช้จ่าบงบประมาณประจำปี     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลนโยบาย No Gift Policy หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี ประเมินความเสี่ยงทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด