ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองพระประแดง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-462-5028 โทรสาร. 02-462-5554

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองพระประแดง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คู่มือสำหรับประชาชน
ประวัติความเป็นมาเมืองนครเขื่อนขันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระประแดง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล E-service
โครงสร้างการบริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพระประแดง การดำเนินงานตามแผน ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ถามตอบQ&A
กิจการสภา ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนจริยธรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แผนป้องกันการทุจริตประจำปี2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือนประจำปี 2566
การดำเนินงานการใช้จ่าบงบประมาณประจำปี     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2567
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี     รายงานผลนโยบาย No Gift Policy รายงานการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 2566
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี ประเมินความเสี่ยงทุจริต หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
    รายงานการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด