เป็นสถานที่นั่งพักผ่อนอีกทั้งยังติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้มองเห็นบรรยากาศที่สวยงามริมแม่น้ำ

ลานคนเมืองนอกจากจะเป็นที่นั่งพักผ่อนแล้วเทศบาลพระประแดงยังใช้เป็นลานจัดกิจกรรม

ในงานและประเพณีที่สำคัญต่างๆอีกด้วย

ลานคนเมืองจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนควรหาโอกาสแวะมาพักผ่อนและชื่นชมกับบรรยากาศกัน

 

Back