ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองพระประแดง
    ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 และประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษาตำแหน่งภารโรง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษาตำแหน่งภารโรง)
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดหนุ่มลอยชาย งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561
ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์ งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561
ใบสมัครการประกวดหนุ่มลอยชาย ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561
ใบสมัครการประกวดนางสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องถิ่น
ภาษีป้าย
ประกาศ เรื่องประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบประกาศชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล
ประกาศ ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (แบบจุ่มแช่ จำนวน 2 เครื่อง)
ประกาศ จ้างเหมาออกแบบและตกแต่งรถเพื่อเข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศ ประกวดจ้างเหมาออกแบบและตกแต่งเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ปี 2561
หน้าถัดไป