รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นายประเสริฐวชิรเขื่อนขันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์และคณะรัฐมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
   
งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562    
เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2562    
[ คลิก.. ]    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Back