รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นายประเสริฐวชิรเขื่อนขันธ์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์และคณะรัฐมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]
 
งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองพระประแดง โดยนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมายให้ นายกัจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานุการ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยภายในพื้นที่เขต บริเวณชุมชนบ้านดัง-ลัดตะนง เทศบาลเมืองพระประแดง โดยนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมาย นายกัญจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานายกเทศมนตรี ออกพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลและงานศูนย์บริการฯ จัดอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน ออกทำการพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]  
 
นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง บันทึกเทป ในรายการ LINE กนก รัตน์วงศ์สกุล รายการไลฟ์สไตล์ วาไรตี้ ออกอากาศทางสถานีเนชั่น ช่อง 22 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20-21.25 น. โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรมสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง มอบหมาย นายกัญจฏ์ชนก วชิรเขื่อนขันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู เทศบาลเมืองพระประแดง นำโดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจความเรียบร้อย เพื่อลดอุบัติเหตุทุกช่องทาง  
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562  
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ] [ คลิก.. ]  
   
งานศูนย์บริการฯและงานสวัสดิการ เทศบาลเมืองพระประแดง นำโดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและประชาชนในเขตชุมชนกรมทรัพยากร เทศบาลเมืองพระประแดง โดย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำถนนนครเขื่อนขันธ์ และจัดเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเทยางพื้นผิว ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนให้อยู่ในสภาพดี    
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562    
[ คลิก.. ] [ คลิก.. ]    
       
       
       
Back