ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองพระประแดง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของเทศบาลเมืองพระประแดง
แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองพระประแดงประจำปี พ.ศ.2566